Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 15

Lượt truy cập: 637944

Kim thu sét Cuaje

Kim thu sét OBVB-6.3

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA
HÃNG  CUAJE OBVB 6.3
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ  97m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ


Xem thêm »

Kim thu OBVB-3.3

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA 
HÃNG  CUAJE OBVB 3.3
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ:  64m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Kim thu OBVB-5.3

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA 
HÃNG  CUAJE OBVB 5.3
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ:  87m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ


Xem thêm »

Kim Thu OBVB-4.3

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA 
HÃNG  CUAJE OBVB 4.3
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ  76m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Kim thu sét OBVB-3.1

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA 
HÃNG  CUAJE OBVB 3.1
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ:  50m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Kim thu sét OBVB-2.1

PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG CỦA 
HÃNG  CUAJE OBVB 2.1
Kim thu phát xạ sớm
Chịu dòng sét: ≤ 300KA
Bán kính bảo vệ:  45m
Chuẩn NF C 17-102
IEC1024-1: 1990GB 50057-94
Giá: Liên hệ

Xem thêm »