Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 2

Lượt truy cập: 634039

Cắt sét nguồn AC

Thiết bị FBV-120

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 120V
Dòng cắt 100KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị FBB-100

PictureCắt sét 1Pha
Điện áp hoạt động 255V
Dòng cắt 160KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ


Xem thêm »

Thiết bị F3CU

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 480 - 720Vac
Dòng cắt 40KA - 150KA
Lắp trên thanh DIN

Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV1-B

PictureCắt sét 1Pha, 4Pha
Dòng cắt từ 10kA-60kA
Kiểu bảo vệ chuẩn: IT,
TN-S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV5

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Dòng cắt từ 15kA-65kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV1-C

PictureCắt sét 1Pha, 3Pha
Dòng cắt từ 15kA-40kA
Kiểu bảo vệ chuẩn: IT,
TN-S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV2

PictureCắt sét 1Pha, 3Pha
Dòng cắt từ 5kA-65kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN-
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV3

PictureCắt sét TT-E
Dòng cắt từ 3kA-10kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN-
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV7

PictureCắt sét 1Pha, 3Pha
Dòng cắt từ 100kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN-
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV1-D

PictureCắt sét 1Pha, 3Pha
Dòng cắt từ 10kA-60kA
Kiểu bảo vệ chuẩn: IT,
TN-S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV6

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Dòng cắt từ 60kA-100kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN-
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị OBV8 - 120KA

Cắt sét 1Pha - 3pha
Dòng cắt từ 80kA-120kA
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »