Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 4

Lượt truy cập: 634041

Cắt sét hãng Forend

Thiết bị FC-20

PictureCắt sét 1Pha
Điện áp hoạt động 230 - 275V
Dòng cắt 20KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị FIS

PictureCắt sét 1Pha
Điện áp hoạt động 120V
Dòng cắt 100KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị FBV-120

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 120V
Dòng cắt 100KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị FBS-45

PictureCắt sét 1Pha
Điện áp hoạt động 230 - 255V
Dòng cắt 100KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ


Xem thêm »

Thiết bị FBB-100

PictureCắt sét 1Pha
Điện áp hoạt động 255V
Dòng cắt 160KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ


Xem thêm »

Thiết bị F3PC-60

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 230v
Dòng cắt 60KA
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị FDE-120

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 120 - 500Vac
Lắp trên thanh DIN
Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »

Thiết bị F3CU

PictureCắt sét 1Pha - 3pha
Điện áp hoạt động 480 - 720Vac
Dòng cắt 40KA - 150KA
Lắp trên thanh DIN

Kiểu bảo vệ: IT, TT, TN
S, TN-C & TN-C-S
Giá: Liên hệ

Xem thêm »