Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 85

Lượt truy cập: 638014

Hóa chất E-MIX

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Hóa chất E-MIX
Hóa chất giảm điện trở E-MIX

Hai hợp chất khác nhau, cả hai đều dễ dàng để sử dụnghợp chất làm giảm đất điện trở suất. Giảm điện trở đất, cải thiện 

kháng trở đất, độ ẩm không thất thoát theo thời gian

.-E-MIX

Điện trở suất 1,9 Ωm dẫn 5.2mS / m

Kích thước: 25 kg Bag = 0,03 m3

Kích thước: 25kg Bag = 0.03m3 | : E-170

- E-MIX SUPER dẫn

Điện trở suất 0,1 Ωm dẫn 100ms / m

Phù hợp với EN 50164-7

Kích thước: 25kg Bag = 0.03m3 | : E-172

12kg Bag = 0,015 m3 | : E-173

Lỗ khối lượng = dx 0,7854 x D = m3 d = lỗ đường kính D= lỗ sâu bằng mét

Khối lượng rãnh = wxtx L = w m3 = chiều rộng t = độ dàyL = chiều dài mét