Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 24

Lượt truy cập: 626476

Cosse Bít

Ngày đăng: 1/11/2012 .

Cosse Bít


Cosse Bít (SC)
STT Mã MHD Chi Tiết Sản Phẩm Xuất Xứ  ĐVT Đơn Giá (VNĐ)  Ghi Chú
1 SC2 SC 2.5-(4-5-6) TQ Cái   3000 Cái/Hộp
2 SC4 SC 4-(4-5-6) TQ Cái   3000 Cái/Hộp
3 SC6 SC 6-(6-8) TQ Cái   2000 Cái/Hộp
4 SC10 SC 10-(6-8) TQ Cái   1500 Cái/Hộp
5 SC16 SC 16-(6-8) TQ Cái   1000 Cái/Hộp
6 SC25 SC 25-(8-10) TQ Cái   700 Cái/Hộp
7 SC35 SC 35-(8-10) TQ Cái   400 Cái/Hộp
8 SC50 SC 50-(8-10) TQ Cái   250 Cái/Hộp
9 SC70 SC 70-(10-12) TQ Cái   150 Cái/Hộp
10 SC95 SC 95-(10-12) TQ Cái   100 Cái/Hộp
11 SC120 SC 120-(12-14) TQ Cái   80 Cái/Hộp
12 SC150 SC 150-(12-14) TQ Cái   60 Cái/Hộp
13 SC185 SC 185-(12-14-16) TQ Cái   40 Cái/Hộp
14 SC240 SC 240-(12-14-16) TQ Cái   30 Cái/Hộp
15 SC300 SC 300-(12-14-16) TQ Cái   30 Cái/Hộp
16 SC400 SC 400-(12-14-16) TQ Cái   16 Cái/Hộp
17 SC500 SC 500-(14-16-18) TQ Cái   12 Cái/Hộp
18 SC630 SC 630-(14-16-18) TQ Cái   6 Cái/Hộp