Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 7

Lượt truy cập: 626459

Cosse Chỉa Trần

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Cosse Chỉa Trần


Cosse Chỉa Trần (SNB)
STT Mã MHD Chi Tiết Sản Phẩm Xuất Xứ  ĐVT Đơn Giá (VNĐ)  Ghi Chú
1 SNB1-3 SNB 1.25-(3-4) TQ Cái   1000 Cái/Bao
2 SNB1-5 SNB 1.25-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
3 SNB1-6 SNB 1.25-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
4 SNB1-8 SNB 1.25-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao
5 SNB1-10 SNB 1.25-10 TQ Cái   1000 Cái/Bao
6 SNB2-3 SNB 2-(3-4) TQ Cái   1000 Cái/Bao
7 SNB2-5 SNB 2-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
8 SNB2-6 SNB 2-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
9 SNB2-8 SNB 2-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao
10 SNB3-4 SNB 3.5 -(4-5) TQ Cái   1000 Cái/Bao
11 SNB3-6 SNB 3.5 -6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
12 SNB5-5 SNB 5.5-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
13 SNB5-6 SNB 5.5-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
14 SNB5-8 SNB 5.5-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao