Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 23

Lượt truy cập: 626475

Cosse Tròn Trần

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Cosse Tròn Trần


Cosse Tròn Trần (RNB)
STT Mã MHD Chi Tiết Sản Phẩm Xuất Xứ ĐVT Đơn Giá (VNĐ)  Ghi Chú
1 RNB1.25-3 RNB1.25-(3-4) TQ Cái   1000 Cái/Bao
2 RNB1.25-5 RNB 1.25-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
3 RNB1.25-6 RNB 1.25-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
4 RNB1.25-8 RNB 1.25-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao
5 RNB1.25-10 RNB 1.25-10 TQ Cái   1000 Cái/Bao
6 RNB2-3 RNB 2-(3-4) TQ Cái   1000 Cái/Bao
7 RNB2-5 RNB 2-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
8 RNB2-6 RNB 2-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
9 RNB2-8 RNB 2-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao
10 RNB2-10 RNB 2-10 TQ Cái   1000 Cái/Bao
11 RNB2-12 RNB 2-12 TQ Cái   1000 Cái/Bao
12 RNB3.5-4 RNB 3.5-(4-5) TQ Cái   1000 Cái/Bao
13 RNB3.5-6 RNB 3.5-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
14 RNB5.5-5 RNB 5.5-5 TQ Cái   1000 Cái/Bao
15 RNB5.5-6 RNB 5.5-6 TQ Cái   1000 Cái/Bao
16 RNB5.5-8 RNB 5.5-8 TQ Cái   1000 Cái/Bao
17 RNB5.5-10 RNB 5.5-10 TQ Cái   1000 Cái/Bao
18 RNB8-6 RNB 8-6 TQ Cái   100 Cái/Bao
19 RNB14 RNB 14-(6-8) TQ Cái   100 Cái/Bao
20 RNB22 RNB 22-(8-10) TQ Cái   50 Cái/Bao
21 RNB38 RNB 38-(8-10) TQ Cái   50 Cái/Bao
22 RNB50 RNB 50-(10-12) TQ Cái   50 Cái/Bao
23 RNB60 RNB 60-(10-12) TQ Cái   50 Cái/Bao