Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 17

Lượt truy cập: 626469

Cosse Pin Rỗng

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Cosse Pin Rỗng


Cosse Pin Rỗng
STT Mã MHD
Chi Tiết Sản Phẩm
 Xuất Xứ ĐVT  Màu Sắc
Đơn Giá (VNĐ)
Ghi Chú
1 E02506 E02506 TQ Cái   1000 Cái/Bao
2 E0508 E0508 TQ Cái   1000 Cái/Bao
3 E7508 E7508 TQ Cái   1000 Cái/Bao
4 E1008 E1008 TQ Cái   1000 Cái/Bao 
5 E1508 E1508 TQ Cái    1000 Cái/Bao
6 E2508 E2508 TQ Cái   1000 Cái/Bao
7 E4009 E4009 TQ Cái    1000 Cái/Bao
8 E6012 E6012 TQ Cái   1000 Cái/Bao
9 E10-12 E10-12 TQ Cái   1000 Cái/Bao
10 E16-12 E16-12 TQ Cái   500 Cái/Bao
11 E25-16 E25-16 TQ Cái   200 Cái/Bao
12 E35-16 E35-16 TQ Cái   200 Cái/Bao
13 E50-25 E50-25 TQ Cái   100 Cái/Bao
14 E70-20 E70-20 TQ Cái    50 Cái/Bao
15 E95-25 E95-25 TQ Cái    50 Cái/Bao
16 E120-27 E120-27 TQ Cái    50 Cái/Bao
17 E150-32 E150-32 TQ Cái    50 Cái/Bao