Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 12

Lượt truy cập: 626464

Cosse Nối (SP)

Ngày đăng: 1/11/2012 .

Cosse Nối (SP)
Cosse Nối (SP)
STT Mã MHD
Chi Tiết Sản Phẩm
 Xuất Xứ ĐVT  Màu Sắc
Đơn Giá (VNĐ)
Ghi Chú
1 SP1 Cosse SP 1 TQ Cái   100 Cái / Bao
2 SP2 Cosse SP 2  TQ Cái   100 Cái / Bao
3 SP3 Cosse SP 3 TQ Cái   100 Cái / Bao
4 SP4 Cosse SP 4 TQ Cái   100 Cái / Bao
5 SP6 Cosse SP 6 TQ Cái   100 Cái / Bao 
6 SP8 Cosse SP 8 TQ Cái    100 Cái / Bao