Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 11

Lượt truy cập: 626463

Coose Đồng Nhôm DTL1

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Coose Đồng Nhôm DTL1


 
Bi-Metalic lugs -1
TYPE φ L L1 B D d
DTL-1-16 8.35 67.8 25.7 16.25 10.93 6.9
DTL-1-25 8.43 74.9 32.5 18 12.2 7
DTL-1-35 10.3 83.5 38 20.22 14.05 8.35
DTL-1-50 10.3 90 40.88 23.3 16 10.22
DTL-1-95 12.45 111.75 51.15 28.66 20.9 13.75
DTL-1-120 14.4 23.2 50 29.7 23.05 15.25
DTL-1-150 14.3 123.4 57 39.4 29.6 21.65
DTL-1-185 16 133.3 56.9 37.65 27.2 18.67
DTL-1-240 16.2 142.38 59.1 40.8 29.9 20.8
DTL-1-300 19.8 158.95 67 45.88 34.3 22.65