Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 16

Lượt truy cập: 626468

Cosse Đồng Nhôm DTL2

Ngày đăng: 1/11/2012 .


Cosse Đồng Nhôm DTL2


 
Bi-Metalic lugs
TYPE Φ D d L L1
DTL-2-16 10.4 12.3 5.4 76.7 37
DTL-2-25 10.4 16 6.5 88 42.6
DTL-2-35 10 16 8.8 89 41
DTL-2-50 12.95 20 9.3 86.3 42.7
DTL-2-70 13 20 11 91 43.8
DTL-2-95 12.7 20 12.5 90 42.8
DTL-2-120 12.85 25 13.5 114 55.5
DTL-2-150 12.9 25 15 111.2 58.4
DTL-2-185 12.8 32 17.5 124.6 60.2
DTL-2-240 12.8 32 19 129.8 58.5
DTL-2-300 12.8 34.25 23 132.6 63
DTL-2-400 16 39 26 155 85
DTL-2-500 21 40 30 165 82