Đối tác

 Logo Edicoms          


Thống kê truy cập

Đang online: 47

Lượt truy cập: 634084

Các tiêu chuẩn chống sét


Tiêu chuẩn, quy phạm về chống sét, tiếp đất, liên kết và che chắn điện từ trường 

1.Các tiêu chuẩn của IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế)
 1. - IEC61024 "Protection of structures against lightning"
 2. - IEC61312 "Protection against lightning electromagnetic impulse (LEMP)”
 3. - IEC61662 (1996-05) "Assessment of risk of damage due to lightning"
 4. - IEC61663 "Protection of telecommunication lines against lightning"
 5. - IEC60364-5-534 (1997-11) "Electrical installations of buildings"-Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Section 534 : Devices for protection against overvoltages
 6. - IEC61643 “Surge protecive devices connected to low-voltage power distribution systems” (2002-01) - Part 1: Performance Requirements and testing methods
 7. - IEC61643 “Low voltage surge protective devices (2000-09)-Part 21: Surge protective devices connected to telecommunication and signalling networks and testing methods
 8. - IEC 61643 “Low voltage surge protective devices (2002-02)-Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems – Selection and application principles
 9. - IEC61643 “Components for low-voltage surge protective devices”  (2001-10)  Part 311: Specification for gas discharge tubes (GDT)
 10. - IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 1: General principles
 11. - IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 2: Risk management
 12. -IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 3: Physical damage to structures and life hazard
 13. - IEC62305 Protection against lightning (2006-01)–Part 4: Electrical and electronic systems within structures
   
2. Các khuyến nghị và tài liệu của ITU-T


Liên minh viễn thông quốc tế - nhóm viễn thông) liên quan đến chống sét, tiếp đất, liên kết và che chắn điện từ dông sét
 1. - ITU-T  Recommendation  K.11: Principles of protection against overvoltages (Các nguyên tắc chống quá áp và quá dòng)
 2. - ITU-T  Recommendation  K.12 : Characteristics of gas discharge tubes for the protection of telecommunications installations (Đặc tính các ống phóng điện có khí bảo vệ thiết bị viễn thông)
 3. -ITU-T  Recommendation  K.20: Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents. (Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị viễn thông lắp đặt trong một trung tâm viễn thông)
 4. - ITU-T  Recommendation  K.21: Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to overvoltages and overcurrents (Khả năng chống quá áp và quá dòng của thiết bị được lắp tại nhà của khách hàng).
 5. - ITU-T  Recommendation  K.25 : Protection of optical fibre cables (Bảo vệ cáp sợi quang)
 6. - ITU-T  Recommendation  K.27: Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building (Cấu hình đấu nối và tiếp đất bên trong một toà nhà viễn thông).
 7. - ITU-T  Recommendation  K.28: Characteristics of semi-conductor arrester assemblies for the protection of telecommunications instalations (Các đặc tính của tổ hợp thiết bị chống sét bán dẫn bảo vệ thiết bị viễn thông).
 8. - ITU-T  Recommendation  K.30 : Positive temperature coefficient (PTC) thermistors (Các điện trở có hệ số nhiệt dương, PTC).
 9. - ITU-T  Recommendation  K.31: Bonding configurations and earthing of telecommunication insatallations inside a subscriber’s building. (Cấu hình đấu nối và tiếp đất cho thiết bị viễn thông bên trong toà nhà thuê bao).
 10. - ITU-T  Recommendation  K.35: Bonding configurations and earthing at remote electronic sites (Cấu hình đấu nối và tiếp đất tại các điểm điện tử ở xa).
 11. - ITU-T  Recommendation  K.36: Selection of protective devices (Lựa chọn các thiết bị bảo vệ).
 12. - ITU-T  Recommendation  K.39: risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges (Đánh giá rủi ro thiệt hại đối với các trạm viễn thông do sét).
 13. - ITU-T  Recommendation  K.40 : Protection against LEMP in telecommunications centres (Chống xung điện từ sét tại các trung tâm viễn thông).
 14. - ITU-T  Recommendation  K.44: Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages and overcurrents - Basic Recommendation (Các phép thử khả năng chống quá áp và quá dòng đối với thiết bị viễn thông đặt ở nơi trống trãi).
 15. - ITU-T  Recommendation  K.47: Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges (Chống sét đánh trực tiếp bảo vệ đường dây viễn thông dùng dây dẫn kim loại).
 16. - ITU-T  Recommendation  K.56: Protection of radio base stations against lightning discharges (Chống sét bảo vệ các trạm gốc vô tuyến).
 17. - ITU-T (1974) : The protection of telecommunication lines and equipment against lightning discharges, Chapters 1-5 (Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 1-5).
 18. - ITU-T (1978) : The protection of telecommunication lines and equipment against lightning discharges, Chapters 6,7 and 8 (Chống sét bảo vệ các đường dây và thiết bị viễn thông, Các chương 6,7 và 8)   
   
3. Tiêu chuẩn Việt Nam

 1. - TCN 68-140:1995: Chống quá áp, quá dòng bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật.
 2. - TCN 68-167:1997: Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét và đường dây tải điện - Yêu cầu kỹ thuật .
 3. - TCN 68-141:1999: Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.
 4. - TCN 68-135:2001: Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật .
 5. - TCN 68-174:2006: Quy phạm tiếp đất và chống sét bảo vệ các công trình và thiết bị viễn thông.
 6. - TCXDVN 46-2007 : Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 7. - TCVN 8071-2009 : Công trình viễn thông - Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 8. - QCVN 9:2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông”
 9. - QCVN 32:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
   
 4. Tiêu chuẩn của Mỹ

 1. - ANSI/IEEE 81-1983 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System
 2. - UL 96A-2007 Installation Requirements for Lightning Protection Systems
 3.  - NFPA® 780-2008 Installation of Lightning Protection Systems
 4.  -API-2003 Protection against Ignitions Arising Out of Static, Lightning and Stray Currents.
 5.  -AAF-20 (6950-10A) Practices and Procedures for Lightning protection, Grounding, Bonding and Shielding Implementaion.
 6.  - REA Bulletin 1751F-802 Electrical Protection Grounding Fundamentals.
 7.  - RUS Bulletin 1751F-801 Electrical Protection Fundamentals UL
   
5. Tiêu chuẩn của Anh

 1. - BS 7430:1998 Code of practice for Earthing
 2. - BS 6651:1999 Code of practice for protection of structures against lightning
 3. -BS EN 50164 Lightning protection components (LPC)
 4. B
  -S EN 62305:2006   Protection against lightning
5. Tiêu chuẩn của Tây Ban Nha 
 1. - UNE 21 186 – 1996 Protection of structures and of open areas against lightning using early streamer emission air terminal
   
6. Tiêu chuẩn của Pháp 
 1. < >
  - NF C 17-102:1995 Protection of structures and of open areas against lightning using early streamer émission air terminals.
  - NF C 17-100:1995 Protection of structures and of open areas against lightning using traditional air terminals
   
   
Để có một hiệu quả cao trong chống sét bảo vệ các công trình viễn thông, truyền số liệu, điện lực, dầu khí, phát thanh truyền hình và các cấu trúc xây dựng khác trên mặt đất cần phải có một giải pháp chống sét toàn diện. Có thể sử dụng giải pháp công nghệ của các nhà sản xuất khác nhau trên thế giới và trong nước, nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định quốc tế và trong nước.